תנאי שימוש
יום ו', 15/10/2004 שעה 16:58
תנאי השימוש באתר אפלטון מהווים, למעשה, את המסגרת לכללי ההתנהגות בו. אמנם דרכם של כללים אלה שהם מתגבשים תוך כדי התנהלות, אבל תמיד תמיד צריך להיות להם בסיס מוקדם. מי שבא ל''אפלטון'' בכוונה להשתתף בדיונים המתקיימים בו, ימצא שהם נוחים והגיוניים למדי ומעודדים שיח רצוף, שכלתני, מנומק ובהיר. מי שבא כדי להשליך זיבורית מילולית ולפגוע באתר, בבעליו או במבקרים אחרים בו יספוג יחס תואם. קריאה נעימה ושיח נעים לא פחות לכולנו.

עורך האתר1 מפרסם במקום זה2 את סיפוריו שלו, וכן סיפורים נוספים הנבחרים על ידו, בהתאם להצעות שיקבל. האתר עצמו מאפשר הבעת דיעה באמצעות הכנסת תגובה פרטית לסיפורי עורך האתר, או לכל סיפור אחר שיפורסם בו לפי שיקול דעתו, כמו גם הכנסת תגובות לתגובות של מגיבים-משתתפים. התגובה עצמה יכולה ורשאית להיות ארוכה, מפורטת ומנומקת, בהתאם לרצונו החופשי של המגיב.

עורך האתר דורש במפורש מהמגיבים השונים בדיונים לשמור על שפה נקייה ורוח החוק, ולהמנע מהכנסת תגובות הנושאות עימן דברי שקר, נאצה, הוצאת דיבה, פירסומים אסורים, הסתה לאלימות, וכל יתר המגבלות הרשומות בחוק. תגובות בלתי הולמות מסוג אמור זה - כמו גם תגובות אשר להבנת עורך האתר אינן עומדות בקריטריונים הדרושים לדיון - יוסרו באופן מיידי ברגע בו הבחין עורך האתר בדבר.

עורך האתר יעשה כמיטב יכולתו למצוא ולהסיר תגובות שאינן עומדות בהגדרות תנאי שימוש אלו, אך אינו יכול להבטיח כי יצליח תמיד לאתר את כולן בזמן אמת. עורך האתר, על כן, ידאג להסיר תגובות בלתי הולמות גם בדיעבד, החל מהרגע בו הופנתה תשומת ליבו לכך על ידי צד שלישי - וזאת ללא כל הסבר לנקיטת צעד זה עבור כותב התגובה. עורך האתר מדגיש כי למרות האמור לעיל, אין לראות בהחלטתו להשתדל ולהסיר תגובות בלתי הולמות, פעולה המרמזת על קבלת או לקיחת אחריות על התכנים המופיעים בתגובות השונות.

עורך האתר מודיע כי אינו מחוייב, וכי אין באפשרותו לבדוק את מידת המהימנות ו/או את נכונות ואמיתות הכתוב בתגובות המשתתפים, והן נכתבות על אחריותם של אלו הכותבים אותן, ועל אחריותם בלבד. עורך האתר מבהיר כי כל אדם הבוחר לכתוב ולפרסם תגובה, אחראי לבדו ומכל בחינה שהיא על התכנים שפירסם בתגובתו.

עורך האתר אינו יכול לבדוק את מידת ההתאמה בין שם כותב-התגובה לכותב-התגובה בפועל, ויש להודיעו על שימוש לא נאות מסוג זה. עורך האתר אינו לוקח, על כן, כל אחריות מכל סוג שהוא לגבי הסגנון וטיב תוכן התגובות, בין אם נכתבו תחת שם אמיתי ו/או כינוי, ובין אם נכתבו באופן אנונימי.

עורך האתר מודיע בזאת, כי התכנים באתר זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים כמקובל באתרי אינטרנט, וכי אין להעתיק תוכן מאמר ו/או תגובה ספציפית ללא קבלת אישורו לצד אישור כותב התגובה עצמה. רק כותב תגובה ספציפית רשאי לעשות שימוש נוסף בתגובה הספציפית שכתב בכל צורה שיבחר, והוא רשאי לפרסמה בכל מקום אחר ללא קבלת רשות ו/או הסכמה מעורך האתר או מכל צד שלישי.

עורך האתר אינו מחוייב בהצגתן הטכנית של התגובות ואינו מחוייב לפרסמן, והוא יכול למחקן בדיעבד בכל עת שירצה, וללא כל מתן הסבר. עורך האתר ממליץ, איפוא, לכל כותב תגובה לשמור העתק לעצמו מתגובה שכתב.

עורך האתר אינו מחוייב ואינו מתחייב בכל צורה שהיא לשמור, לאפסן, לקטלג, לאכסן ולתייק כל תגובה אפשרית, ו/או להבטיח ו/או להתחייב שלא תוסר ותמחק בעתיד, מכל סיבה אפשרית שהיא. כלל זה תופש עבור תגובה שנכתבה בעבר, ועבור כל תגובה אפשרית שתכתב בעתיד.

עורך האתר אינו מחוייב בשום צורה שהיא לשמור, לאפסן, לקטלג, לאכסן, ולתייק את סיפורי עורך האתר עצמו, כמו גם כל חומר כתוב אחר שנכתב על ידו , כגון חומר בעל תוכן-הדרכה וצורת שימוש ו/או חומר הכולל קישורים, שפורסם אי פעם באתר.

עורך האתר רשאי לשנות ולתקן את סיפוריו בדיעבד, במידה והבחין בחוסר דיוק או בכל דבר אחר המחייב תיקון מסוג זה להבנתו הסובייקטיבית. עורך האתר ישתדל עפ''ר להודיע על שינוי או תיקון מסוג זה באחת מתגובותיו, אך אינו מחוייב לבצע פעולת הודעה זו.

עורך האתר אינו מחוייב לשמור, לאפסן, לקטלג, לאכסן, לתייג ולפרסם כל חומר שנשלח אליו בדואר, בדוא''ל ו/או שנמסר לו בכל צורה אפשרית אחרת ו/או שכבר מצוי בידו - וזאת באופן גורף ומכליל עבור כל פרק זמן אפשרי בעבר בהווה ובעתיד.

עורך האתר רשאי לעצור כל דיון שהתפתח בכל סיפור שהוא ללא כל הגבלת זמן, וזאת בהתאם לשיקוליו הסובייקטיביים בלבד. עורך האתר שומר לעצמו הזכות למחוק בדיעבד תגובות בדיון שעצר.

עורך האתר יסגור מדי פעם את אפשרות הכנסת התגובות לאתר, בהתאם למטלות אחרות העומדות בפניו או כל דבר אחר. סגירת מנגנון התגובות של האתר תהיה על פי רוב זמנית, אולם במידה וירצה יוכל עורך האתר לסגור מנגנון זה באופן תמידי.

עורך האתר לא משלם או מתגמל בכל צורה שהיא על כתיבת תגובות לכל דבר אפשרי. הדיונים וכתיבת התגובות הינם וולונטריים לחלוטין, ואינם נושאים כל אופן רווחי.

עורך האתר אוסר על הכנסת תגובה המורכבת בכללותה או במקצתה מחומר מועתק ו/או חומר שנלקח ממקום אחר ללא רשות וידאג להסירה ברגע בו הופנתה תשומת ליבו לכך - להוציא ציטוטים נבחרים ומוגבלים המעידים על שם יוצרם, על המקום ממנו נלקחו, על קישור כתובת אינטרנט אפשרית למקום בו הם מצויים בשלמותם, כל זאת במסגרת שימוש נאות וסביר, ולצורך הצגת והסברת עניין מסויים בלבד.

עורך האתר יסיר וימחק מודעות-פירסומת (spam) לצד מודעות-שירות מכל סוג שהוא. אין להכניס הודעות בעלות תכנים מסוג זה.

עורך האתר מודיע כי מערכת ההפעלה הטכנית של אתר זה מאפשרת תיקון שגיאות כתיב בתגובות, אשר תעשה בהתאם ליכולתו ובהתאם לזמנו החופשי של עורך האתר, וללא כל התחייבות מראש ו/או בדיעבד לביצוע פעולה זו. התגובות עצמן לא יעברו או יקבלו כל עריכה מכל סוג שהוא ולא יושמט מהן דבר; תגובה לא נאותה לשיטת עורך האתר תימחק בכללותה ובשלמותה, גם אם היא מכילה ולו משפט אחד בלבד המוגדר כבעייתי וכבלתי ראוי, וזאת במסגרת שיקוליו הסובייקטיביים של עורך האתר.

עורך האתר רשאי לשנות תנאי השימוש אלו בהתאם להחלטתו ורצונו, וידאג להודיע על כך למגיבים המשאירים כתובת דוא''ל למשלוח הודעה קצרה, או לחילופין יודיע על כך בראש עמוד זה.

עורך האתר אינו אחראי לתכנים של הקישורים המופיעים בדף הקישורים, וכמו כן אינו אחראי לתכני הקישורים שהמגיבים השונים מביאים בתגובותיהם.

1 מר אורי קציר
2 אתר ''אפלטון''
 
 


 
 


 
 

[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]   [קפל תגובות]   [פרוס תגובות]            

 
(ללא כותרת)   אוגניה, בלוגילוגי   יום ב', 26/12/2011 שעה 12:01   [הצג]   [210 תגובות]
[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]  

מאמר אורח | צור קשר | על האתר | חזור לעמוד הראשי | קישורים | תנאי שימוש | אקסטרה | תיק העיתונות של אפלטון
RSS | כל הדיונים המתמשכים | ספר אורחים | עזרה טכנית | לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה | מקלדת וירטואלית | ארכיון | חפש באתר
האתר עוצב ע״י עופר ליכטמן
כל הזכויות שמורות לאורי קציר ©