איך לבזות אישה בחסות ההלכה
יום ב', 30/01/2012 שעה 19:47
הדרת נשים, נושא שנדחק מסדר היום החברתי שלנו והפך תאחר שבועיים-שלושה לאופנתי פחות, היא עניין המתבצע החסות ההלכה ובגיבויה המלא. מי שמכהנים כיום כמורי ההלכה ופוסקי הדור - מעבירים את שנאת הנשים הזו מדור לדור. כלפי נשים וחילונים עוטפים את השנאה הזו בצלופן מבריק ומרשרש המורכב ממלים נפוחות וצבועות דוגמת ''צניעות'', ''מסירות נפש'' ו''צדיקות''. נשים שומרות מצוות נדרשות להשלים עם יחס שהשחורים באמריקה התמרדו נגדו. אפשר ורצוי לבוא בטענות לראשי הציבור החרדי והחרד''לי על ההקצנה המטורפת הזו, אבל צריך לזכור שהם ספגו אותה בגנים, בבתי הספר, בישיבות התיכוניות ובכל מוסד אחר בה למדו כעוללים תורה מפי רבניהם. בישראל 2012 יניקת שנאת האחר והפעלת אלימות כלפיו היא עניין רצוי, אם יש מעליו את התווית הרבנית. גם אם האחר הוא אשתך.


עולים בנפרד לאוטובוסים. גברים קדימה, נשים אחורה. השחורים באמריקה התמרדו נגד התועבה הזאת. בישראל היא נהנית מהכשר הלכתי (מקור תמונה 1).

לפני זמן מה פנינו עמיתי, צבי זינגר, ואני, אל סיעות הכנסת והנחנו לפיתחן כמה שאלות הקשורות בקידום מעמד האישה בישראל. שאלנו כל סיעה אם תתמוך בחקיקה שבמסגרתה תחוייבנה הרשימות לשריין נשים במקומות ריאליים, לרבות אחד משני המקומות הראשונים; אם תסכים לכך שסיעה שתסרב לאפשר ייצוג מתאי של נשים תיפסל מהתמודדות; ואם בהינתן שתועלה הצעת חוק כזו תונהג בסיעה משמעת סיעתית. תוצאות המישאל הקצר הזה פורסמו בהרחבה ב''מגפון'' ואין טעם לפרטן שוב. השורה התחתונה: רוב הסיעות אינן מוכנות לנקוט פעולה דרמאטית לשיפור המצב. הסיעות החרדיות אפילו לא טרחו לענות.

סיפורן של הנשים בפוליטיקה הישראלית הוא סיפור של החמצה. הייתה לנו אמנם ראש ממשלה, אבל גם זה קרה לאחר שנאלצה להחליף את קודמה, שנפטר במהלך כהונתו. במפלגות הדתיות והחרדיות, לעומת זאת, מדובר בסיפור של התפוגגות. המפד''ל, שהיסטורית ייצגה חלק ניכר מאוד מהציבור הדתי-ציוני בארץ ושלחה – במצטבר – לכנסת למעלה מארבעים ח''כים, הכניסה בכל שנות קיומה לכנסת שלוש נשים בלבד: טובה סנהדראי, שרה שטרן-קטן וגילה פינקלשטיין (שתי האחרונות כיהנו קדנציה אחת בלבד). על הסיעות החרדיות – ש''ס ויהדות התורה על גלגוליה השונים – אין בכלל מה לדבר.

יחסה של הדת היהודית לנשים הוא עניין עצוב. מגיל צעיר מאוד לומדים ילדים דתיים שהזכר נברא ראשון והנקבה אחריו. לא זו בלבד, אלא שנבראה מצלעו. האישה אינה אלא צלע מגוף הגבר, ולפיכך יצור שלם פחות ממנו. הבורא הגדיר אותה מראש ''עזר כנגדו'', שלומר בראש ובראשונה נועדה לשמש ככוח עזר לגבר. אם נותר למאן דהוא עוד ספק, הרי שכל ההתרחשויות בגן עדן מתגלגלות אל המסקנה האולטימטיבית: ''ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך''. זה העונש שסופגת האישה על תפקידה בפיתוי בן זוגה לאכול מפרי עץ הדעת האסור. הרמב''ן, מחשובי הפרשנים היהודיים בכל הדורות, ביאר ש''אלוהים העניש את האישה שתהיה נכספת מאוד לבעלה למרות שינהג בה כשפחה. ואף שדרך עבד לרצות את החירות עונשה של האישה שתשתוקק להיות במעמד שפחת בעלה''. כלומר, העובדה שהאישה נחותה מהגבר אינה אלא גזירת גורל אלוהית שעלינו להתמודד עמה, ודרך ההתמודדות של האישה היא לאהוב את נחיתותה.

כך שמי שלא מקבל את העובדה שכתבי הקודש יוצרים הררכיה ברורה בין גבר לאישה עוד בסיפוריו המוקדמים של ספר בראשית אינו יכול לטעות בנימתם האנטי-נשית של פרשני התנ''ך לאחר מכן. ספרות ההלכה מלאה בדוגמאות כאלה. התלמוד הבבלי קובע כי ''אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם והכל רצין אחריה'' (סדר מועד, שבת, דקנ''ב ד'). כדי שלא ירוצו גברים אחרי נשים ויתמידו בסלידתם ממנה, הגדירו איבר אחר איבר בגופה כשקול לאיבר מין. רבי יצחק פסק ש''טפח באישה ערווה'', ולנוכח הפרשנות המתבקשת שכל סנטימטר בגופה של האישה צריך להיות מכוסה, מביאה נימוק שלפיו אסור לגבר לקרוא קריאת שמע בנוכחות אשה כאשר מגולה טפח בבשרה, כולל ליד אשתו. רב ששת, באותו מקום, קובע כי '' כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף'', כלומר באיבר מינה. אחר כך באים איסורים נוסח ''שוק באישה ערווה'', ''קול באישה ערווה'', ''שיער באישה ערווה'' וכן הלאה. אישה צריכה להיות נקייה משיער, מכוסה בכל גופה, אסור לה להשמיע קול והיא כולה פיתוי אחד גדול לגברים. חטאה הוא בעצם קיומה הנשי.

כל מי שלומד הלכה מבין עד מהרה את הגישה השלטת, לא רק בפרשנות המקרא אלא בחשיבה ובמעשה היומיומיים. לאישה אין זכות שווה ליהנות ממין, לדרוש, להתאוות, להגיע לסיפוק רק בשביל הסיפוק. אם היא כבר מתאווה לסקס, יש בכך טעם לפגם. בכלל, העיסוק החז''לי במיניותה של האישה הוא אובססיבי. רב חנן קובע כי ''הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה'', כלומר חשקה נפשה במין ולכן היא מארגנת לעצמה פרטנר קבוע דרך החופה. דיון ערני מתקיים גם באיסור ''לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים'' (תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת קידושין, פרק ', דף פ'). במקום אחר באה האישה לבדוק אם סקס אנאלי מותר על פי דין תורה, ומקבלת תשובה חיובית: ''באה אישה לפני רבי, ואמרה לו: ערכתי לו שלחן והפכו. אמר לה: בתי, תורה התירתך (נדרים, כ', ע''ב).

שלט במאה שערים התובע מנשים לעבור למדרכה אחרת. מעניין מה היה קורה אם ביישוב חילוני היה נתלה שלט דומה בנוסח ''חרדים מתבקשים להימנע ממעבר במדרכה זו'' (מקור תמונה 2)

הלאה. הואיל ואישה היא גם נוחה להתפתות לסקס וגם המפתה האולטימטיבית, ברור שפיתוי זה לא יסתכם בגברים בלבד. בבבא מציעא נאמר במפורש כי ''דתני רב יוסף: ארמלתא לא תרבי כלבא ולא תשרי בר בי רב באושפיזא. בשלמא, בר בי רב צניע לה, אלא כלבא? כיון דמיגרה בה מרתתא! כיון דכי שדיא ליה אומצא ומסריך אבתרה, מימר אמרי אינשי: האי דמסריך אבתרה, משום אומצא דקא מסריך''. (בבא מציעא עא ע''א(.


בואו ונעשה סדר בטקסט הארמי הזה: ''שנה רב יוסף: 'אלמנה לא תגדל כלב ולא תארח בחורי ישיבות.' - ועכשיו התלמוד מברר את תקיפות האמירה הנ''ל: אפשר להבין מדוע יש איסור שתארח בחורי ישיבות, משום שאם הם יקיימו עמה יחסי מין, הם לא יגלו זאת משום שהם בעצמם צנועים ויחששו לספר את סודם (ולכן האלמנה לא תחשוש שהדבר יתגלה ותקיים איתם יחסי מין, ומכאן הסיבה שאסור לה לארח בחורי ישיבות). אך מדוע אסור לאלמנה לגדל כלב? הרי לפי אותה לוגיקה היא תפחד שהכלב ירדוף אחריה בגלל התגרותו אליה ואז הציבור ידע שנבעלה לכלב (ולכן אין חשש שהיא תיקח את הסיכון שהדבר ייוודע לציבור). אלא שבמקרה זה בכל זאת יש חשש, כי היא תוכל לטעון שהסיבה שהכלב רודף אחריה היא חתיכת בשר (אומצה) שנתנה לו, ולא בגלל שנבעלה לו (כלומר, יהיה לה אליבי ולכן לא תחשוש לקיים עם הכלב יחסי מין, ולכן אסור לה גם לגדל כלב).

הרמב''ם, בסכמו את ההלכה היהודית בתקופתו, כתב זאת בשפה הקרובה יותר לימינו: ''אסור לתלמיד חכמים לשכון בחצר שיש בה אלמנה, אף על פי שאינו מתייחד עימה, מפני החשד, אלא אם כן הייתה אשתו עימו; וכן אלמנה אסורה לגדל כלב, מפני החשד. ולא תקנה אישה עבדים זכרים, אפילו קטנים, מפני החשד''(הרמב''ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק כ''ב, הלכה ט''ו).

בקיצור, חז''ל לא זו בלבד שהביאו בחשבון שאישה היא קלה להתפתות לגבר, אלא אף הוסיפו את הכלב אל בועליה הפוטנציאליים ואף דנו בכך בפרוטרוט. וזה עוד לא נגמר. ''עזרא תיקן שתהא אשה חוגרת בסינר בין מלפניה בין מלאחריה, מפני מעשה שאירע באשה שבעלה קוף מכדרכה ושלא כדרכה'' (תלמוד ירושלמי, מגילה פ''ד, סוה''א, דף עד טור ג'). מקובל להניח שהסינר התלמודי הוא התחתונים של תקופתנו. במלים אחרות, חז''ל סברו שסקס בין קוף ואישה הוא באשמת האישה הפתיינית וגזרו עליה ללבוש תחתונים מסיבה זו.

את הטקסטים הללו לומדים מאות אלפי בני אדם בישראל. בבתי ספר, בישיבות, באולפנות, כולל במהלך שירות צבאי. זה מה שמסבירים להם על האישה. צריך לבודד אותה מסביבתה באמצעות שכבות של בגדים כדי שלא תפתה גברים תמימים. צריך לעטוף אותה באיסורים ובבגדים כדי שלא תפתה בעלי חיים בסביבתה הקרובה. אסור לשמוע את קולה. מותר אך ורק לבעול אותה, ואם להסתמך על הפסיקות, לרבות אלה של הרמב''ם - בכל דרך שהיא.

נמשיך. מיניות האישה מאחורינו. בואו וניגע, ברשותכם, בתפקידה החברתי. אישה אינה יכולה לדאוג לעצמה. אין באפשרותה לנהל חיים עצמאיים והיא נזקקת לגבר כדי שיכלכל אותה וישגיח עליה. ''בקשה עוד נפשי כשרה בנשים ולא מצאתי כי כולן דעתן קלה עליהן'', קבע רש''י.

חז''ל עשו עבודה יסודית בהדרת האישה מתפיסת עמדות מפתח בחברה. אישה אינה יכולה לכהן במשרה ציבורית (רמב''ם, הלכות מלכים, פרק א', הלכה ה'). אישה פסולה לכהן כשופטת (נידה, מ''ט, ע''ב). אישה פסולה לעדות (שבועות, ל', ע''א(. גם בחיי האישות מעמדה נחות. מותר לגבר לשאת יותר מאישה אחת ואסור לאישה לשאת יותר מגבר אחד. הגבר מגרש על כורחה של אישה ואין האישה מגרשת כלל. הבעל יורש את אשתו ואין האישה יורשת בעלה (בבא בתירא, קי''א, ע''ב). האישה אינה מצווה על פריה ורביה (יבמות, ס''ה, ע''ב). זו חובתו של הגבר בלבד.

האישה אינה ראויה ללמוד תורה. במסכת סוטה קיימות כמה וכמה התייחסויות לעניין זה, אבל אולי המרתקות שבהן הן אלה האוסרות על נשים ללמוד תורה ועל גברים ללמדן. ''מוטב שישרפו דברי תורה ובלבד שלא ילמדו בהם נשים'' (תוספות, סוטה כ''א, ע''ב), נכתב במקום אחד. כן, עד כדי כך. ושוב: היתר לשרוף ספר אם אישה לומדת ממנו. הלאה. ''כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות'' (סוטה, כ', ע''א), נאמר במקום אחר. אישה אמורה להיות בורה ולהשאיר את התורה ופרשנותה לגברים בלבד. אכן, טקסט נאור ופסיקה מתקדמת.

ולא, זה לא קורה רק במאה שערים. השלט הזה הוא מבית שמש. זה קיים במקומות נוספים. מדינה נפרדת, מתוקצהת על ידי ממשלת ישראל, שבה גברים שולטים בנשים בחסות ההלכה (מקור תמונה 3).

נסו נא להכיל את כל מה שקראתם כאן. אפשר להוסיף איסורים והגבלות על נשים כהנה וכהנה, אבל אין טעם בכך, משום שהמגמה ברורה. האישה אינה שווה לגבר, אינה אמורה להיות שווה לגבר ועליה להשלים עם נחיתותה. בנסיבות כאלה, אין תימה שפסיקות הקובעות שלאישה אסור להחזיק ברשיון נהיגה ודומות להן נשמעות כאן תדיר.

כאמור, את כל זה לומדים מאות אלפי בנים ובנות בישראל מדי יום. בנים מקבלים את המסר הגלוי שהם בני גזע מועדף. בנות סופגות את התובנה שככל שתהיינה כנועות יותר, מוסתרות יותר וחרישיות יותר, כך תהיינה טובות יותר (''צדיקות''). כשכל אלה צומחים ובוגרים, מה שמפציע החוצה הוא בדיוק מה שהאכילו אותם, אבל בריבוע: גברים שהתחנכו על הצרת תפקידי האישה ונישולה מכל שוויון שהוא, קובעים שיש להעיף אותה אל חלקו האחורי של האוטובוס, לשלוח אותה אל צידו האחר של הרחוב או לתקוף אותה באלימות אם היא אינה עונה לסטנדרט מטורף של הסתרת גוף ופנים. ובנוסף להם, נשים המשוכנעות שאלוהים ברא אותן כדי לשמש כמכשיר לגחמותיהם של גברים ושעליהן להודות לבורא עולם על שהואיל בטובו להביא את הגברים להקצות להן תפקיד כלשהו בעולמו. הרשעות והטיפשות חוגגות בצוותא. ולכל אלה יש מטריה הלכתית.

אגב, מי שנצמד לכל הפסיקות הללו וחונך על ברכי ההנחה שרק אדם דתי או חרדי יודע מה נכון ומה לא, ממילא יטען שכל מה שנאמר כאן נאמר מתוך בורות, שנאה ושאר הבלה בלה הזה. כשאין טיעונים לוגיים, הולכים על טיעונים רגשיים ועל הטחות אישיות. אני עובר את זה כמעט בכל מאמר שאני מפרסם כאן ושנוגע בענייני דת. זה לא מרגש אותי במיוחד. למרבה הצער - התרגלתי.

[לא ניתן לפרסם תגובות למאמר זה]   [קישור ישיר למאמר זה]   [קפל תגובות]   [פרוס תגובות]            

 
יפה מאוד [חדש]
מונס   יום ב', 30/01/2012 שעה 20:00
יפה אורי, עשית עבודה מקיפה בייחוד בחיפוש אחר הפרשנות בתלמוד.

להגיע למצב של כמעט להרוג אישה רק בשל היותה אישה, מבטלת את כל הדת היהודית. חוסר ההבנה בין טוב ורע רק בגלל מין? זה כבר מזעזע, ולא יוכלו הדתיים להתחבא בשום טיעון!
מונס
[קישור ישיר לתגובה זו]            

יפה מאוד [חדש]
מורן   יום ה', 05/04/2012 שעה 14:03
בתגובה למונס
אתר אישי
בהחלט עבודה מקיפה, כל הכבוד.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
מיכאל אוישי   יום ב', 30/01/2012 שעה 20:52
ראשית-כל, אינני חושב שאתה שונא. כלל לא. בניגוד לאחרים שכן שונאים, אפילו שנאה מחרידה - אתה, בעיניי, לא לוקה ולו בקמצוץ שנאה.
יותר מזה אומר - אני מחבב את מאמריך, גם אלה הנוגעים בדברים הקדושים לי, גם אם הם קשים ונוגדים את כל מה שאני מאמין בו. מסיבה פשוטה - אינני מרגיש שנאה בדבריך. ולכן נוח לי לקרוא את דבריך, גם אם אינני מסכים איתם כלל.
כל מה שאני מרגיש בדבריך הוא רצון לבטא את הבנתך, ורצון להציע פתרונות לדברים אותם אתה רואה כבעיות.
ועם יד על הלב, תפילתי היא כי כל אחד יהיה אכפתי מסביבתו במידה כזו. העולם פשוט ייראה טוב יותר.

ולנדון דידן -
כאמור, אינני חושב שאתה שונא. מה שכן אני חושב, הוא דבר אחר.
אני חרדי. אמנם לא נולדתי כזה, אך נולדתי למשפחה דתית, מגיל אפס אני במוסדות דתיים, ומעט לאחר גיל בר-מצוה, עברתי למוסד חרדי.
כיום אני מנהל בית חרדי יחד עם אשתי, ויחד אנו מגדלים את שני ילדינו המקסימים.
כאמור, חונכתי כחרדי מגיל מאוד צעיר, מעט לאחר בר-המצוה.
את הטקסטים אותם ציטטת היום, הכרתי. את כולם. את חלקם, למדתי גם בישיבה בצורה מסודרת.
משום-מה, מעולם, אבל מעולם, לא הסבירו לי את הטקסטים האלה כפי שהסברת אתה, ואדרבה - בצורה הפוכה לחלוטין. את הטקסטים אותם למדתי בעצמי, גם לא הבנתי בצורה בה הבנת אותם אתה.
לצערי, אתה מבין את הטקסטים האלה כפי שמבינים אותם קנאי בית-שמש ומאה-שערים, ציבור כמעט מנודה ונתעב בעיני רוב הציבור החרדי לגווניו הרבים בארץ, ובפרט בחו''ל.
לא אכנס כעת לפירוש הטקסטים כפי שאני מבין אותם, כי זה לא המקום המתאים לדעתי לפלפל בדברי-תורה, וגם לא מה שרציתי לבטא.
חשוב לי לומר את שאמרתי - שאני ושכמותי מבינים את הטקסטים הללו אחרת לגמרי, וכי אנו משתדלים ככל יכלתנו לכבד את נשותינו.
חשוב לי לומר זאת, כי פירושך לטקסטים נותן בעיניי לגיטימציה לפירוש המוטעה של קנאי בית-שמש ומאה-שערים, אשר נגד גישתם מדברים אני ושכמותי.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
יואב   יום ג', 31/01/2012 שעה 0:52
בתגובה למיכאל אוישי
מחזק את התגובה הזו. ישנם לא מעט מקורות הפוכים לגמרי, והיחס לנשים לאורך 3000 השנה ידע מורכבות רבה ואמירות מסוגים שונים. לברור רק את הציטוטים השליליים, שחלקם, מה לעשות, לא מרכיבים את לוז תפיסת העולם הדתית, זו גישה בעייתית. אני בהחלט מסכים שיש הלכות ותפיסות שיש לשנות, אבל כבוגר מערכת הלימוד הדתית חונכתי לכבד נשים, לא לראות בהם אוביקט ולא לבזות אותן. חונכתי שיש למשל שני סיפורים בבראשית וסיפור הצלע הוא רק תפיסה רעיונית אחת והמקורות הבעייתיים תמיד היו פתח לדיון לא לשטיפת מוח. דיון קשה, דיון שהרבה פעמים יצאנו ממנו מתוסכלים, אבל דיון. הדיסוננס הפנימי בדת ביחסה לנשים הוא אכן קשה, אבל ההצגה של הפוסט יותר מדי חד צדדית בעיני ומעט מזלזלת בי כאדם דתי בעל שיקול דעת.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אורי קציר   יום ג', 31/01/2012 שעה 8:54
בתגובה ליואב
אתר אישי
יואב, נער הייתי וגם בגרתי וראיתי את תפיסת הדת בארץ משתנה לאורך השני ובאופן קיצוני. בעבר לא היו משפט כמו ''קול באשה ערווה'' עולה על דל שפתיו של חובש כיפה אפילו בצחוק, לפחות לא ככל שמדובר במרחב הציבורי. כיום זו כבר תופעה יומיומית. כך גם לגבי ההפרדה באוטובוסים של אגד, בהעלמת קלסתרי נשים ממודעות פרסומת ומעיתונים שלמים וכן הלאה. זה ביזוי. והביזוי הזה קיים היום באופן הרבה יותר גלוי ואלים מאשר אי פעם. יש לזה סיבות, ואחת מהן היא חינוכית.

נדמה לי שנחום ברנע ראיין בנושא הזה מישהו מבכירי תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון לפני זמן מה (ואני מתנצל שאני לא זוכר את שמו). במקרה היה בבית גם בנו של אותו אדם, שחזר מלימודים בישיבה באיתמר. ברנע שאל את הבן מה דעתו על הפרדת נשים, וההוא ענה שגברים ונשים צריכים להיות בנפרד. העיל נבוך. לא כך גדל הוא, לא כך נהגו חבריו. אבל מרגע שהחליט לשלוח את בנו לישיבה שתגרום לו ''להתחזק'', הוא גזר עליו חרד''ליות מוקצנת הלכה למעשה.

אגב, אם כבר מדברים על סיפור הבריאה השני ב''בראשית'', הרי שגם הוא לא ממש מחמיא לנשים. לילית היא שֵׁדה שהייתה אשתו הראשונה של אדם (ולאחר מכן, של המלאך סמאל), המסמלת מרדנות, רוע לב וחוסר צניעות. לילית מסכנת את היולדות והיילודים, ולהרחקתה משמשים קמיעות שנועדו לכך. זה בוודאי לא מודל הנשיות שעליו התחנכת.

קל מאוד לומר שיש הרבה מאוד מקורות הפוכים ושחונכת באופן נאור יותר. זה פוטר מהצורך לבקר באופן נוקב מערכת חינוכית וערכית שעל ברכיה גדלת והתחושה עלולה להיות של יריקה לבאר ממנה שתית. אבל מה לעשות, יואב, חז''ל פסקו גם לא מעט פסיקות שכיום נראות כדברי הבל ורשע. ורבים יותר ויותר הם אלה המבקשים להסתמך דווקא עליהם.

הדבר הכון לעשותו הוא, כמובן, לעדכן את ההלכה. פוסקיםעשו זאת בכל דור ודור, החל ממשה ויהושע וכלה בראשונים ואחרונים. אנחנו מצויים בתקופת האחרונים, ועליהם מוטלת החובה הזו. אלא שהפונדמנטליזם - אותה נטייה לקדש את העבר ולהקצינו כדי להוכיח שאנחנו מוסריים לא פחות מאבותינו - קוסם להם יותר.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
רק עובדות   יום א', 05/02/2012 שעה 17:08
בתגובה לאורי קציר
רק שלא להשאיר טעות בעובדות ללא מענה.

כל הסיפורים על לילית וסמאל לא כתובים בכלל בבראשית אלא הם פרשנות של כתות שוליים.

העובדות הפשוטות הן שבבראשית יש סיפור אחד שבו האישה נבראה מצלעו של אדם ואחד שבו הזכר והנקבה נבראו שווים.
הסתירה הזו בין שני הפרקים הראשונים של התורה היא מאד סמלית ומהווה דוגמא מצוינת לכך שביהדות קיימות גישות הפוכות ומנוגדות לא רק ביחס לנשים. צודקים שני המגיבים מעלי שהבחירה של אורי כמו גם של קיצוני בית שמש לראות רק את הצד האחד בעייתי ומתעלמת מחלק גדול של היהדות
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אורי קציר   יום א', 05/02/2012 שעה 23:34
בתגובה לרק עובדות
אתר אישי
נכון. לא התכוונתי לטעון שהסיפורים הללו כתובים ב''בראשית''. הם אכן פרשנות מאוחרת של חז''ל - שלטעמי משקפת היטב את עמדתם כלפי האישה המתעקשת על שוויון מול הגבר.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:23
בתגובה לרק עובדות
גם בסיפור שבו הם נברא ''שווים'' לכאורה, קיים ביזוי נשים גמור, רק שהפכנו עיוורים בגלל הביזוי הקיצוני יותר בשאר הסיפורי, בתלמוד, בקבלה, באיסלם..

בסיפור זה, רק הגבר נברא בצלם האלוהים (''בצלם אלוהים ברא אותו'' לא ''אותם'') והאלוהים עצמו הוא זכר. בנוסף, הזכר מוזכר ראשון באופן מכוון, ככבוד מיוחד לגבר..וכן הלאה וכן הלאה. פשוט התרגלנו לדברים גרועים יותר..
ועד היום גם המשכילים ביותר, מקפידים לכתוב גבר לפני אישה, זכר לפני נקבה וכן הלאה - בהשפעת אותן תרבויות.

הדתיים עצמם לוקחים מאמרים ''מדעיים'' של חילונים, הנכתבים בלשון זו, כדי להוריח את צדקת דרכם ..

ולמה בכלל להתייחס לסיפורי בריאה אלה בכבוד? הרי היו אלפי סיפורי בריאה באותן תקופות.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
יהדי מאמין   יום ג', 24/04/2012 שעה 6:26
בתגובה לאורי קציר
הדבר הנכון לעשותו הוא כמובן לא לשנות מתורת משה -כי הוא זה-וכבר נאמר בי''ג עקרים בעיקר ט' ''שזאת התורה לא תהא מוחלפתולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו'' ובודאי שלנו אסור לשנות או לזוז כמלא הנימא מתורת משה שקבלנו בסיני.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:30
בתגובה ליהדי מאמין
בוודאי שיש להחליף את התורה הזו בערכים אחרים. זוהי לא ''תורה משמיים''. גברים כתבו אותה ואין לסמוך על דבריהם. הם מעולם לא הבינו ולא יבינו את החוויה הנשית.

בנוסף, אפילו לפי תורתך-אמונתך, נכתב כי תהיה תורה חדשה. הנביאים כתבו זאת והקבלה הזכירה זאת לגבי המשיח שיגיע ואז תהיה תורה חדשה..( ''תורה חדשה בראתי'') ותמיד אפשר לפרש איך שרוצים..

אז אל תבלבל את המוח.

הדת היהודית היא בולשיט מרושע ומשקפת יותר מכל חוסר צדק.

וודאי שיש להוציא אותה מחוץ לחוק. אותה ואת בנות משפחתה.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:34
בתגובה לאנג'לינה ובן
ראה שאלות רב..

השואלים מתפלאים שכתוב כי תהיה תורה חדשה ותמהים למה הכוונה...
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:13
בתגובה למיכאל אוישי
זה פחות משנה איך אנשים מבינים אותם. הם לכשעצמם מבזים מאות וקיימים בכמויות אסטרונומיות. אבל על גברים לא נאמרות הכללות וגידופים כלל.

בנוסף, קראתי המון דתיים המפרשים זאת כהצדקה לבזות נשים וראיית עצמם כמושלמים וקדושים, אך ורק בגלל שהם גברים. אין מה לעשות, הקבלה טוענת ששורש הגבר הוא שלמות, קדושה, חסד, לובן, טוהר..ושורש האישה זה טומאה, לכלוך, רוע, אכזריות, מלחמות, סרחון, אודם, כיעור ושגופה לכשעצמו הוא מגעיל ומבחיל..

אבל במציאות זה בדיוק ההיפך, הגבר הוא מסריח, האישה מריחה טוב. גוף הגבר דוחה, גוף האישה יפהיפה וקסום (גם לטעם הנשים הסטרייטיות) הרוצחים הם גברים ולא נשים, האנסים הם גברים ולא נשים, המלחמות נגרמות בגלל גברים ולא נשים, הקנאה הקיצונית גורמת למעשים נוראיים ע''י גברים ולא נשים (נשים מקסימות ''מקנאות..יוצאות להן העיניים'' ותו לא), מעשי האכזריות המתועבים ביותר נעשים ע''י גברים ולא נשים (שמעתי פעם מבחורי ישיבה שהרב לימד אותם כי רק אישה יכולה להגיע לרמות אכזריות גבוהות), הגברים עצלנים ולא הנשים..

התורה הופכת את היוצרות וזה חוסר צדק נוראי שאסור לשתוק לו, גם אם זה יוצא כ''שנאת גברים''..
כי אף אחת לא התכוונה לכתוב כמה הגברים נחותים ומצחינים, למרות שהיא חושבת כך (כי זה נון-אישיו ונראה לה מובן מאליו), אבל בגלל שגברים הפכו את היוצרות, יש לציין זאת, לטובת דתיים בורים שמאמינים בשקרים ומתעלמים מהמציאות.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

שאחלוק עליך שוב..? :-) [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:14
בתגובה לאנג'לינה ובן
מקסימום*
[קישור ישיר לתגובה זו]            

[חדש]
לידיה   יום ה', 02/02/2012 שעה 10:23
אף פעם לא הצלחתי להבין, איך נשים אינטליגנטיות כמו סיון רהב מאיר למשל, חוזרות בתשובה, חיות בשלום עם כל הכתוב לעיל, ואיך הן מסבירות את כל הנ''ל.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

תפישות דתיות חשוכות [חדש]
משה עברי   יום ה', 02/02/2012 שעה 14:58
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אורי. אבל הקיצוניות הדתית תמיד היתה שם. זה שהתקשורת מדי כמה זמן מסבה את תשומת לב הציבור, לא אומר שהדברים לא היו קיימים לפני.

כמו כן ההלכה אינה התלמוד כשם שהתלמוד אינו המקרא.
ההלכה עוברת שינויים.. בקרב אלה הפתוחים יותר למציאות המשתנה בסביבתם.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

תפישות דתיות חשוכות [חדש]
אורי קציר   יום ו', 03/02/2012 שעה 23:32
בתגובה למשה עברי
אתר אישי
שה שהיא הייתה שם, אני מסכים. הביטוי שניתן לה כיום הוא תוצאה של תידלוק ממשלתי של הקיצונים האלה, שמתבטא גם במתן לגיטימציה גוברת לתפיסתם.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

תפישות דתיות חשוכות [חדש]
אנג'לינה ובן   שבת, 03/08/2013 שעה 14:25
בתגובה למשה עברי
לפי המחזירים בתשובה עצמם, ההלכה לא עוברת שום שינוי. הם מתנגדים לדעה שההלכה עוברת שינוי וטוענים שכל מילה וכל משפט של זו אמת נצחית שלא קשורה לשום תקופה ולא הושפעה משום תרבות.

ההתכחשות היהודית היא מסורת חזקה אצל דתיים.
הם כלל לא מכירים במושג של ''תהליך'', למרות שהם עוברים אותו בעצמם.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

השמרו מן הצבועים [חדש]
שושי   שבת, 04/02/2012 שעה 19:17
לחרדים שהגיבו כאן - האופן בו אני קוראת את תגובותיכם הוא: אנחנו? אנחנו נאורים. זה הם.
אך אל תטעו: אנו עומדים על כך שימשך שימור החינוך להסתה חשוכה, ויעלה כמה שיעלה.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

[חדש]
יניב כץ   יום ב', 06/02/2012 שעה 13:27
הגם שעל פי רוב אני נהנה מדבריך ואף מפנה אליהם אנשים רבים הפעם אני חש מבוכה.

אורי קציר כתב את הפוסט נ''ל?

אורי?

אורי קציר?

אתמהה.

ניכר כי ירית את החיצים ורק אז סימנת את המטרה.

מאמר כל כך חד צדדי לא קראתי מאז המאמר באתר של אמנון יצחק על ההיסטוריה של הרצל (רמז - הרצל היה אנטישמי בלה בלה בלה) - מעשה אומן של קולז התפור רק מהעובדות הרצויות.

אבל אתה יודע זאת שכן אינך טיפש.

בחרת במודע רק בטקסטים שיוכיחו את טענותיך ולא את אלה שסותרים אותם לחלוטין.

בתור סרוג אני מכיר את רובם. את אלה שהבאת ואת אלה שהתעלמת מהם.

מעודי לא למדתי את המקורות האנטי נשים בצורה מסודרת וממילא לא חינכו אותי לשנאת נשים.

אדרבה - עיקר הטקסטים שלמדתי בעניני נשים היו שונים לחלוטין מאלה שאתה מעלה.

הסכת נא לשיעורי הרב עוזי ביננפלד במכון מאיר בענין מעמד הנשים בתנ''ך ולמד פרק או שניים בנושא.

תגלה עולמות חדשים.

עוד כמה הערות דידקטיות שכבר האירו קודמי:

אתה כמו הקיצונים שבחרדים הקיצונים - לא מפריד במאמרך בין שיטות ותפיסות עולם (חשוכות ולא חשוכות) לבין הלכה פסוקה.
חלק לא קטן הקטעים שהבאת נופלים כבר בשלב הזה.

כמן כן התלמוד הוא ספר הטרוגני מעין כמותו (בניגוד למשנה). להתייחס לכל הכתוב בו כהלכה למשה מסיני או לרמוז לכך או להוביל את הקורא לסבור כך מעידה בעיקר על בורותו של הכותב ולא על חוכמתו.

כמו כן אינך מפריד ( בדיוק כמו אותם חרדים )או מודה שתפיסות אנטי נשיות חילחלו ליהדות ועיצבו גם דעת הפוסקים שחיו בתוך מרחב תרבותי פחות נאור ממה הוא היום.

אני מניח שאתה יודע שבאתונה לנשים לא היתה זכות בחירה ובכל זאת אנו מחשיבים התרבות ההלניסטית מדירת הנשים כערשו של העולם המערבי המתקדם.

ואת דברי ניטשה על נשים שכחת?

אז השלכת לפח את כל כתביו ואת כתבי עמיתיו?

את תרבות הדרת הנשים היהדות לא המציאה.

הכנסיה עשתה את זה הרבה לפני בית שמש או מאה שערים.

הבעיה היא שהיהדות ספגה ערכים קלוקלים אלו במשך הדורות אך מסרבת להודות בכך - ואם תרצה אשלח לך מקרה מבחן מעניין ביותר.

הבעיה האמיתית היא שעל הדיון ברחוב החרדי השתלטו עסקנים ''בשם'' הרבנים וכל המחרף, המגדף, המקצין והתוקף מחברו גדול הימנו.

ומכאן צצו החומרות המופרכות שאנו נתקלים בהם.

אבל מה לנו כי נלין?

האם טומי לפיד\\ליברמן\\מפלגות ערביות לא עשו את הונן הפוליטי בדרך זו?

ואסיים בציטוט חופשי מספרו של מאיר שלו - הדבר היה כך - '' כל אחד צריך משהו לשנוא''

החרדים הקיצונים.

אני.

ומסתבר שגם אתה.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

כל אחד צריך משהו לשנוא [חדש]
עדו   יום ו', 24/02/2012 שעה 20:30
בתגובה ליניב כץ
'משהו ולא מישהו', אנשים דתיים אני לא שונא (לפחות לא יותר ממה שאני שונא חילונים) אבל את הדת היהודית בהחלט כן ואורי עוד היה עדין יחסית.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

יותר מדי שגיאות [חדש]
איתי   יום ד', 08/02/2012 שעה 18:03
אורי שלום
אני עוקב אחרי הבלוג שלך מזה תקופה ומחכים מאוד. אלא מה בא הפרסום האחרון ויוצר סדק גדול מאוד בהערכה לה רחשתי לאמינותך ולידע שלך.
אודה, לא קראתי עד הסוף. לקראת האמצע די נמאס לי מהכתיבה המגמתית והלא מדויקת והפסקתי.
אביא כמה דוגמאות: הקביעה הנחרצת כי ''העיסוק החז''לי במיניותה של האישה הוא אובססיבי'' ולהמחשה ציטוטו של רב חנן. כיצד קבעת נחרצות על סמך כמה דוגמאות את קביעתך הנ''ל. ציטוטים בודדים בנושא מין מתוך מאות אם לא אלפי נושאים הנוגעים לכל תחומי החיים בהם בהם עוסק התלמוד יש בהם ללמד על עיסוק אובססיבי?! ועוד, דווקא את ציטוטו של רב חנן הבאת? והרי הביטוי 'הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה'' אינו מתייחס דווקא לרצונה או מיניותה ותשוקותיה של אישה, הוא מתייחס לשני בני הזוג ומתייחס בעקיפין ובלשון נקיה למה שמתרחש אחר החופה בליל הכלולות.
ובנימה קצת יותר אישית. למדתי במוסדות דתיים ואני לומד גם היום גמרא. תעיד אישתי ויעידו כל הסובבות אותי שהיחס אל האישה אותו אתה מתאר אינו מנת חלקי למרות היותי יהודי שומר תורה ומצוות
[קישור ישיר לתגובה זו]            

לכל מבקריי [חדש]
אורי קציר   יום ו', 10/02/2012 שעה 8:36 אתר אישי
האמת היא שאני כבר די רגיל להיות מואשם בקיצוניות, בשמאלנות, בימניות, בחד-צדדיות ובמה לא. כשכותבים ומביעים דעה לוקחים סיכון שמי שקורא אותה לא יאהב אותה ואף יקיש ממנה אל הכותב עצמו, אישיותו וכן הלאה. זה חלק מכללי המשחק.

ועכשיו לעניין עצמו. הטענות מייצגות את עמדתי שלי. עמדתי היא שמרבית פוסקי ההלכה המוכרים והמצוטטים רואים באישה יצור נחות במיוחד. העובדה שישנם אנשים מאמינים שאינם מחזיקים בתפיסה זו ואף שוללים אותה, אינה מפריכה את הקביעה של.

שנית, עניין האובססיה. אני יכול להביא כאן עוד עשרות ציטוטים מדברי חז''ל ומהמקורות המתייחסים לעניין זה, אבל בחרתי את אלה שנראים לי הקולעים ביותר. זו אינה תיזה לדוקטורט אלא מאמר קצר בלבד. קל מאוד לטעון שאני לא יודע, לא מכיר ולא חיפשתי מספיק - אבל מי שמכיר אותי יודע שהמציאות שונה מכך. עובדתית, מצאתי גם ציטוטים בזכות נשים, אבל הם לא הפריכו במאומה את אלה שפסקו שלנשים יש זכויות פחותות, אלא היו יותר בגדר דברי הערכה גרידא.

שלישית, עניין ניתוח המקורות. מי שערך וחתם את המשנה והתלמוד יכול היה לשלול דברי ביזוי לנשים לו החזיק בעמדה זו בעצמו. זה לא קרה. עובדתית, הפסיקות השוללות את זכותה של אישה לשיר, לתפוס עמדת מנהיגות, לגלות את ראשה וחלקים מגופה, להחזיק ברשיון נהיגה וכן הלאה, נשענות כולן על פסיקות קודמות. לטעון שהן לא היו או שהן אינן מייצגות דבר זו טמינת ראש בחול.

אחד הדברים הגרועים ביותר בפולמוס שבין דתיים לחילוניים הוא הנטייה הדתית להדוף את הביקורת ב''אתה לא מכיר'' או בטענת ''מי שמך''. אני לא מכיר יותר מדי חובשי כיפה שמוכנים למתוח ביקורת פומבית על דברי חז''ל או על פסיקות בנות זמננו, בוודאי לא באוזניים חילוניות. ביקורת תקפה מחילוני היא עניין שבדרך כלל נדחה באופן אוטומטי, בלוויית הרטינה הקבועה ש''מה הוא מסביר לנו מה זו יהדות'' או ''מה הוא כבר מבין, החילוני/כופר הזה''.

אז הנה עמדתי: הדת - כל דת - היא מכניזם שאמור להתחדש ולהתאים את עצמו לנסיבות הזמן והמקום. היהדות הרבנית עשתה את זה במשך הרבה מאוד זמן, אבל נמצאת כיום בנסיגה מתמדת עקב בחירת מנהיגיה לחזור לפסיקות שבהן נשים נחותות הגדרתית. רב חשוב בישראל חופר מנהרה מביתו לבית הכנסת כדי שלא יצטרך לצאת לרחוב ולראות נשים. רב אחר טוען שאסור להן להחזיק ברשיון נהיגה. אינספור אחרים תומכים בטענה ש''קול באישה ערווה''. אין כמעט רבנים שמוכנים לצאת נגד הזרם המרכזי בסוגיות הללו. מי שלא מקבל אותן, חושש ללכת נגד הזרם. חוק העדר פועל כאן יפה מאוד.

הדת היהודית חסרה את הרצון הבסיסי של פוסקיה לבדוק את עצמם שוב ושוב אל מול המציאות. המציאות הקיימת נתפסת כמשהו שתמיד צריך להתגונן מפניו, וההגנה האולטימטיבית היא באמצעות פסיקות שמבקשות להחיל על היהודים מגבלות בלתי אפשריות כדי שלא יצטרכו לפגוש בה. התוצאה היא חזרה לימים שלפני ר' יהודה נשיא וגעגועים למקום שבו חכמי הדת עושים ככל העולה על רוחם, ללא תנועת השכלה וללא מודרניזציה. כך קורה שהדינמיקה הזו מכתיבה הקמת מנגנונים החודרים את צנעת הפרט ומבקשים להחיל כללים דרקוניים ברשות הרבים.

ולא, אין זו טעות. מנגנונים כאלה היו קיימים באירופה הקתולית של ימי הביניים ובאיראן וסעודיה של ימינו. אפילו אין כבר ניסיון להיבדל מהמשטרים הללו. על ההנהגה הרבנית היום אפשר לומר ''משנאייך ומחריבייך ממך ייצאו''.
[קישור ישיר לתגובה זו]            

לכל מבקריי [חדש]
עדו   יום ו', 24/02/2012 שעה 20:19
בתגובה לאורי קציר
האמת היא שאתה לא קיצוני מספיק.
אי אפשר לבזות אישה 'בחסות ההלכה' כי ההלכה עצמה מבזה נשים מעצם קיומה והבהרת את זה לא רע. בכל פסח אנחנו (גם החילונים) שרים 'אילו עשה בהם שפטים ולא הרג את בכוריהם דיינו', כלומר היהדות מסתכלת על הרג ילדים ותינוקות מצרים לא כאל איזה הכרח בל יגונה אלא כאל דבר טוב שעשה האל בשבילנו וצריך להודות לו על זה בנפרד מ'עשה בהם שפטים'.
יש מחזה (שנכתב כמובן על ידי יהודי), שבו היטלר לא באמת נהרג אלא ברח לדרום אמריקה וחוליה של המוסד מגלה את זה ויוצאת בעקבותיו. כשהחוליה תופסת אותו מתחיל למעשה המחזה שהוא נאום ההגנה של היטלר: 'מי המציא את הרעיון שמותר להשמיד עם שלם ככה סתם?' שואל היטלר 'לא ישעיהו בן נון?'.
אין מה לעשות, אם אתה טיפוס שוחר שלום והומניסט אז כיבוש הארץ על ידי יהושוע ועוד דברים נוראים שמתוארים בתנ''ך לא ממש יוצאים טוב. אם לעומת זאת אתה טיפוס לוחמני וזקוף קומה אז אלפיים שנה בגולה כשק האיגרוף של כל גוי שיכור גם לא יוצאים טוב. יש לנו מורשת די בעייתית - אם כי אני מניח שזה נכון לגבי רוב העמים
[קישור ישיר לתגובה זו]            

לכל מבקריי [חדש]
עדו   שבת, 25/02/2012 שעה 0:16
בתגובה לעדו
אה מצאתי את זה בסוף:
[קישור ישיר לתגובה זו]            

[לא ניתן לפרסם תגובות למאמר זה]   [קישור ישיר למאמר זה]  

מאמר אורח | צור קשר | על האתר | חזור לעמוד הראשי | קישורים | תנאי שימוש | אקסטרה | תיק העיתונות של אפלטון
RSS | כל הדיונים המתמשכים | ספר אורחים | עזרה טכנית | לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה | מקלדת וירטואלית | ארכיון | חפש באתר
האתר עוצב ע״י עופר ליכטמן
כל הזכויות שמורות לאורי קציר ©