צדק נוסח חדרה
יום ד', 28/09/2011 שעה 0:17
בקיץ 1913 נחשף מנהיג הפועלים הצעיר ברל כצנלסון למצוקה שליוותה את היחס המשפיל לפועלים עולי תימן במושבות יהודה הוותיקות. כצנלסון, שנחשב לאיש עקרונות התומך נחרצות בצדק חברתי וביחס אנושי לפועלים, הוזעק מכרכור לחדרה על ידי כמה פועלים תימנים שהוכו קשות, חלקם במהלך שנתם, על ידי איכרים ותיקים שביקשו למנוע מהם לשבות בשל הלנת שכרם. כצנלסון ליווה את ה''משפט'' - הליך פנימי בלתי-רשמי שנוהל על ידי ועד המושבה חדרה ולא היה גלוי לשלטונות העות'מאניים - שנערך לתוקפים. ב-‏6 באוגוסט אותה שנה פורסם דיווחו המצמרר על האירוע בעיתון ''הפועל הצעיר''. הזעזוע שספג כצנלסון כתוצאה מאותה תקרית היווה, כנראה, זרז משמעותי להתייחסותו לנושא ''משטר הקורבאטש'' באירוע פומבי של הסתדרות פועלי יהודה. מסמך מרתק הרלוונטי, במידה רבה, גם בזמננו אנו.

יהודה בן זכריה, עולה מתימן, היה פועל בחדרה. אין עליו יותר מדי פרטים, אבל כנראה היה שייך לקבוצה שנודעה לימים כ''תימני כנרת''. בשנת 1910 החלו מספר משפחות מיהודי שרעב לעשות את דרכם לעבר ארץ ישראל. הם צעדו במשך שלושה שבועות עד הגעתם לעדן. מעדן הם הפליגו באוניה שלקחה אותם אל נמל יפו, מנמל יפו הועברו לחיפה.

לאחר שהות קצרה בחיפה במהלכה חיו, התפללו ולנו בעזרה הנשים של בית הכנסת, קיבלו העולים הצעת עבודה מאיכרים שהגיעו מחדרה. בחדרה חיו העולים בתנאים קשים, ישנו בסוכות שבנו. עולי תימן עבדו בעבודה קשה, נשים וגברים, בליווי של האיכרים מחדרה. כשהגיע החורף, והלינה בסוכות כבר לא הייתה אפשרית, עברו התימנים למתבנים, מקום בו אחסנו את התבן. מקום זה אומנם לא היה קר, ולא חדר אליו גשם, אך החיים במתבנים היו בלתי אפשריים בשל המצאות עכברים במקום.

חוש צדק מפותח וביקורת חריפה על ''משטר ההלקאות''. ברל כצנלסון (מקור תמונה).

התיאור הממצה שבפיסקה הקודמת אינו משקף את התמונה במלוא עליבותה ובכיעורה. התימנים של חדרה סבלו מיחס גרוע מצד ותיקי המושבה, שמצידם השקיפו עליהם בבוז גמור והתעללו בהם לא מעט. חלק מההתעללויות תועדו על ידי בני התקופה. אחד מאותם מתעדים היה המנהיג והוגה הדעות הסוציאליסט ברל כצנלסון, שנדד אז כפועל פשוט במושבות השונות בארץ ישראל והיה כבר דמות מוכרת בקרב העולים.

ברל נחשף ליחס האכזרי כלפי התימנים בחדרה בקיץ של 1913, כאשר שהה בכרכור. באמצע הלילה התדפקו על דלת הבית בו לנה נמנמו הפועלים מהקבוצה שאליה השתייך כמה אנשים שהגיעו במסע מזורז מחדרה הסמוכה. היו אלה, כפי שתיאר מאוחר יותר במאמר שפרסם בעיתון ''הפועל הצעיר'', ''ארבעה תימנים, יחפים וערומים למחצה, שדיברו מתוך קור ורעדה''.

לאחר שהתאושש ברל מההשכמה באשמורת הלילה, התיישבה להאזין לפועלים הנסערים. ''הם עכשיו באים מחדרה'', סיפר במאמרו, ''בני המושבה השומרים התנפלו עליהם כשהם ישנים לבטח, ערומים בתוך שקיהם והיכום. יותר לא תפסתי. רק הסימנים החיים של מקרה הלילה צלאו אחר הדברים: חבורות וצלקות מגוונים שונים, כחולים ואדומים על חלקי הגוף השונים, והנה מכה ארוכה, מכת 'קורבאטש' (שוט) על פני קודקודו של הזקן. כאובים, עגומים ונעלבים באו אלי לדרוש משפט והגנה. העלובים חשבו בתמימותם, שאיזו תעודת בחירה בעולם הפועלים מנחילה כוח גם בעולם הזה''.

חוש הצדק של ברל היה מפותח מכדי שיניח למקרה הזה וימשיך בעבודתו כמקודם. הוא העלה על גופו כמה בגדים, נטל כמה חפצים ויצא עימם לדרך. המטרה הייתה אחת: ''לבקש משפט מוועד המושבה''. במלים אחרות, לא הייתה כל כוונה – לא לפוגעים ולא לנפגעים – לסגור את העניין מול השלטונות העות'מאניים. בדומה למתרחש בקהילה החרדית בימינו, דברים כאלה העדיפו אז לסגור בחוג המצומצם של המתיישבים – וההנחה הייתה שאנשי המקום יהיו מהימנים דיים כדי לעשות צדק במשפטם.

ככל הנראה לא היה קל לברל לשכנע את החדרתים להקדיש זמן למקרה הזה. הוא מתאר במאמרו שהדבר קרה רק ''אחרי הרבה השתדלויות''. ארבעת התימנים האשימו שלושה מתיישבים בהכאתם – א. מדורסקי, ל. מדורסקי וסלימאן מזרחי. ברל מתאר במאמרו את הכוחות הבלתי שווים בהליך הזה, שעה שהנאשמים מגיעים למשפט כשהם בטוחים בעצמם, שרויים במצב רוח מרומם ומתייחסים אל העניין בבדיחות הדעת. ''הטה התנוצץ בכוסות המוגשות'', תיאר את התמונה שקדמה לפתיחת הדיון, ''שוחחו, התלוצצו ויהתלו. ממולם, על הספסל, עלובים ונשפטים, כשיות נאלמות, ישבו התימנים, פרוטוכליסט (קצרן) רשמי לא היה. אחד מחברי הוועד הפגום קצת בענייני 'עברי' (הכוונה כאן היא לאדם שידוע כמי שיש לו יחסים אישיים גרועים עם ברל, והואיל וזה האחרון העמיד עצמו כסניגורם של התימנים המוכים, היותו של האיש בעל תפקיד במשפט מעיד על פגם מהותי בהליכים – ככל שהדבר נוגע לברל עצמו), רשם מה שרצה ולא רשם מה שלא רצה''. הרכב השופטים כלל כמה מוותיקי היישוב, שבמידה רבה היו בני שיחם וחברי חוגם של הנאשמים בתקיפה.

התברר כי ההתקפה על הפועלים הישנים הייתה מעין נקמה שכוונה בראש ובראשונה לאחד מהם, אדם ששכרו לא שולם לו ובעקבות זאת החליט שלא להופיע יותר לעבודתו כשומר. מכאן ואילך עדיף להותיר את רשות הדיבור לברל עצמו (הכתיב החריג בחלק מהמקרים – במקור).

''באחת עשרה בלילה באה החבורה (א. מדורסקי, ל. מדורסקי, סלימאן מזרחי ונ. רוטמאן) אל מעון התימנים שבמגרש קלז. דפקו בדלת של יהודא בן זכריה, מי שהיה שומר ועזב את השמירה מפני שזה שלושה חודשים לא בא על שכרו (יתר התימנים ישנו בשעת מעשה אצל הבית). יהודא פתח ויצא. אחז א. מדורסקי בזקנו והחל לחרף אותו בערבית. על שאלת השופטים, 'למה הלכתם בלילה לבית יהודא בן זכריה?' הייתה רק תשובה אחת: 'הלכנו לנזוף בו על שהוא בן-מרד ומסית את השומרים לבל ילכו לשמור'''.

וכאן נמשך תיאור הקטטה. ''קם משנתו שלום בן יעקב הזקן, ששכב בשקו בלי כסות לעורו, ניגש אל א. מדורסקי והחל מלמד זכות על חברו, שאין הוא חייב בחטא זה כלל. בשכר הגנה זו פגע בו סלימאן מזרחי בקורבאטש בראש ופצעו. מי ניתן את המכה הראשונה אמנם לא הוברר בשעת המשפט. כל אחד האשים את השני, אלא שהתימני הזקן צייר בתנועות כאלה את מהלך העניין, עד שחבר הוועד העיד עליו בתוך מהלך המשפט: 'ניכרים דברי אמת'. אחר כך התחילה החבורה 'לעבוד': סלימאן בקורבאטש, האשכנזים ה'קולטורים' בפנסי חשמל שבידיהם, להפיל אימה וגם סנוורים על התימנים 'הפראים'. שני התימנים האחרים שישנו שם, סעדיה בן זכריה וזכריה בן סעדיה, קיבלו מכות הגונות. על כל שאלות השופטים טוען סעדיה בן זכריה – הוא חרש – 'אני ישן והם מכים' (הוא קיבל את המכות באחורו). סלימאן מזרחי יצא מכליו, לפי דברי התימנים כונן את האקדח, חבריו סיפרו כי הם הצטרכו בידיהם להרגיע אותו. כשהחבורה עוזבת את במת המשחק, זרק אחריהם יהודא בן זכריה פח. הוא עצמו מודה בזה. מי גרם לשריטות שבפני סלימאן מזרחי ולשרטת בחוטמו של א. מדורסקי, אם פצעי אוהבים (בעצרם אחד בשני, לפי דבריהם) או זריקת הפח (הם אומרים שגם אבנים נזרקו בהם) לא נתברר. שום סיבות אחרות להתנפלות זו – מלבד האשמה בהסתה – לא הביעו אפילו המאשימים''.

נקל לדמיין מהתיאור הזה את זעמו של כצנלסון על המתרחש. ארבעה איכרים ותיקים באים באישון לילה לתקוף ארבעה פועלים קשי-יום שישנים בצריף דל, וכל זאת משום שכנראה חששו שאותו יהודא בן זכריה ישכנע את חבריו לעזוב את עבודתם אף הם. לא ברור אם היה יסוד לחששם, כלומר אם השלושה האחרים סבלו גם הם מהלנת שכר או מיחס גרוע אחר בעבודתם היומיומית, אבל נוכח הזלזול הכללי ששרר אז במושבות הוותיקות כלפי עולי תימן, ובהינתן שאותו יחס גרוע התבטא גם בהתקפה לילית אלימה זו, יתכן מאוד שכך היה הדבר. ברל, מכל מקום, לא היסס בתיאורו ללעוג לאיכרים האשכנזים ולכנות אותם ''קולטורים'' (בני תרבות), כמובן בלשון סגי נהור. הוא מזכיר את האבסורד שבהתנפלות על אנשים ישנים, עירומים, שאחד מהם הוא חרש גמור.

''משפט צדק''. מאמרו הנוקב של ברל ב''הפועל הצעיר'' .

פסק הדין לא ניתן באותו היום. התימנים, שהניחו כנראה כי משמעות הדחייה היא ניסיון להגיע להסכמה בין השופטים לבין המכים על עיסקת טיעון שתוציא את התוקפים בזול מהפרשה, זעמו. רק ביום המחרת הודיע הוועד את פסק דינו.

מדובר במסמך שערורייתי, לא פחות. הוא מנוסח כמכתב שנשלח על ידי הדיינים אל הפועלים המוכים. וזו לשונו:
לכבוד ה' שלום בן יעקב וליתר התימנים בהמגרש של קלז, פה.
בזה מתכבדים אנו להודיעכם את החלטתנו בדבר המריבה שהייתה ביניכם ובין מסדרי השמירה:

א. הוועד מוצא כי מסדרי השמירה היו צריכים לפנות להוועד שהוא ינזוף בהתימני יהודה בן-זכריה – אם הוא ראוי לנזיפה – כמו כן עשה מר אהרן מדורסקי מעשה בלתי אנושי בהעירו את התימני יהודה משנתו ויחרפהו, ויתר מסדרי השמירה עשו שלא כהוגן שלא מחו בו. לפיכך הוא מטיל עליהם קנס עשרים פרנק באופן כזה – א. מדורסקי – 10 פרנק, ל. מדורסקי ונ. רוטמן – 5 מנדטים כל אחד.
ב. שלום בן-יעקב היה הראשון שהתחיל להכות – לפיכך הוא משלם קנס 2 וחצי פרנק.
ג. יהודה בן-זכריה, שאופן הכאתו היה אכזרי באבנים ובפחים – משלם 2 פרנק קנס.
ד. סעדיה בן-זכריה וזכריה בן-סעדיה לא השתדלו להשלים בין הנצים ועוד השתתפו במריבה – משלמים קנס כל אחד פרנק וחצי.
ה. סלימן מזרחי על שחרף וגידף את התימנים ועל שהיה אחד הגורמים למריבה – משלם קנס 4 פרנק.

את כל הקנסות האלה צריכים להכניס לקופת המושבה, אשר החצי מזה מוקדש לבית-המרחץ והחצי השני לקופת-הולים של התימנים.

ראש הוועד צבי בוטקובסקי
מזכיר הוועד מיכאל טיטלמן

ברשימתו ל''הפועל הצעיר'', אותה הכתיר באירוניה בכותרת ''משפט צדק'', קרע ברל לגזרים את ההחלטה. ''להתנפלות בלילה אין זכר ויש רק לשון נקייה – 'מריבה''', כתב, ''כפי שתחזינה עיניכם, לא מייסרים את א. מדורסקי ואת סלימן מזרחי, אלא שלום בן-יעקב (הזקן והפצוע בראשו) היה ראשון שהתחיל להכות וסעדיה בן-זכריה וזכריה בן-סעדיה (המוכים בתוך שנתם) על שלא השתדלו לעשות שלום – משלמים קנס''. אחר כך הוסיף: ''על משפט צדק כזה של מושבה עברית יש רק לקרוע. כמה נפלנו פלאים''.

אבל כצנלסון לא הסתפק בגילוי פרשת התקיפה בחדרה ובמתיחת ביקורת על ההליך האכיפתי והמשפטי שם. הוא השתמש בתקרית האלימה הזו כדי להעלות על סדר היום את נושא היחס לפועלים התימנים בכלל. ''ודעו'', כתב, ''יש כאן לא רק עניין של הצלת עשוק מידי עושקו, כי אם גם – ובעיקר – גילוי החרפה של חוסר משפט וצדק בציבור העברי. נכבוש את פנינו בקרקע ונודה על האמת המכוערת וצורבת: יש בינינו כאלה שלא די להם בניצול החומרי הנוראה שהם מנצלים את התימנים, והרי נעשים ניסיונות שונים לשעבד את גופם למכים, נפשם למעליבים, להתעמר בנשיהם ובנותיהם, והרע הולך ומתגבר. נשים מחסום בפי האינסטינקטים הפראיים והחטאיים של כובשי-עבדים שבתוך ציבורנו; אל נביא את התימנים למצב של הכרה, כי לית דין ולית דיין בתוך עדת ישראל בארץ-ישראל, כי רעות ומרות תהינה תוצאות דבר זה לכולנו''. את מכתבו חתם ברל בקריאה: ''גולו מעלינו את החרפה!''.

בספר ''ברל'' (ספריית אופקים, עם עובד, תל אביב, 1980), הביוגרפיה המקיפה שכתבה אניטה שפירא על מנהיג הפועלים המיתולוגי, היא מצטטת מתוך נאום שנשא כצנלסון בוועידה הרביעית של הסתדרות פועלי יהודה, שנערכה בראשון לציון בחנוכה תרע''ד (דצמבר 1913). הוא יצא שם נגד הווי החיים במושבות, שאותו דימה למושבות העבדות הישנות. ''ודעו לכם'', הרעים בקולו, ''שכל זמן ש'משטר-קורבאטש' זה ויחסים ציבוריים אלה יישארו בתוך ציבורנו – אין לנו תקומה בכל המובנים. אין חיי אנוש, אין חינוך לילד, אין מעמד לאישה, למשפחה...אנה עלול לצעוד היישוב העברי הבנוי על עבודת עבדים? אזה מין בעלי-מום עתידה לגדל סביבת שיעבוד זו?''.

אין לי, כמובן, הוכחה חד-משמעית לכך שנוכחותו של ברל באותה פארסה משפטית בחדרה היא זו שהביאה אותו להתייחס במישרין לנושא זה באותה ועידה בראשון לציון, אבל דומני שזוהי מסקנה בלתי נמנעת. הרושם העז שטבעה בו הפגנת האלימות והגזענות שהפגינו מתיישבי חדרה כלפי פועליהם העניים הביאה אותו לצאת בתקיפות נגד יחסי העבודה המעוותים הללו ולשאוף למודל חדש וצודק יותר.

[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]   [קפל תגובות]   [פרוס תגובות]            

 
תימנים = שחורים   זלמן מבית לחם   יום ד', 28/09/2011 שעה 19:11   [הצג]   [4057 תגובות]
יהודים או ערבים   מוצרי פרסום   יום ו', 21/10/2011 שעה 11:32   [הצג]   [10 תגובות]
מאמר פילוסופי   הוצאה לאור   יום ה', 26/01/2012 שעה 6:24   [הצג]   [12 תגובות]
והנה חוזרת הפרשה הסודית של מקוב   יהודה   יום ד', 01/02/2012 שעה 2:11   [הצג]   [59 תגובות]
שאלה   בת למשפחה ותיקה של חלוצים מתימן   יום ד', 21/03/2012 שעה 2:18   [הצג]   [37 תגובות]
MBT Tembea Shoes   MBT Tembea Shoes   שבת, 31/05/2014 שעה 1:38   [הצג]   [9 תגובות]
used louis vuitton luggage   used louis vuitton luggage   יום ה', 12/06/2014 שעה 7:46   [הצג]
louis vuitton keepall   louis vuitton keepall   יום ו', 13/06/2014 שעה 23:00   [הצג]
louis vuitton bags on sale   louis vuitton bags on sale   יום ו', 13/06/2014 שעה 23:11   [הצג]
pink louis vuitton   pink louis vuitton   שבת, 14/06/2014 שעה 4:15   [הצג]
louis vuitton used   louis vuitton used   שבת, 14/06/2014 שעה 6:47   [הצג]
MBT Shoes Women Barabara   MBT Shoes Women Barabara   יום ב', 16/06/2014 שעה 20:24   [הצג]
MBT Shoes Women Barabara   MBT Shoes Women Barabara   יום ג', 17/06/2014 שעה 0:19   [הצג]
MBT Shoes Women Barabara   MBT Shoes Women Barabara   יום ג', 17/06/2014 שעה 1:41   [הצג]
MBT Shoes Men Fora   MBT Shoes Men Fora   יום ג', 17/06/2014 שעה 5:28   [הצג]
euler hermes usa   euler hermes usa   שבת, 21/06/2014 שעה 13:31   [הצג]
hermes bags austria   hermes bags austria   יום ו', 27/06/2014 שעה 14:35   [הצג]
hermes slippers   hermes slippers   יום ו', 27/06/2014 שעה 16:19   [הצג]
britain hermes   britain hermes   שבת, 28/06/2014 שעה 8:19   [הצג]
hermes hand bags   hermes hand bags   שבת, 28/06/2014 שעה 12:51   [הצג]
hermes bags 2013   hermes bags 2013   יום א', 29/06/2014 שעה 21:44   [הצג]
peachpuff hermes handbags   peachpuff hermes handbags   יום ב', 30/06/2014 שעה 12:48   [הצג]
hermes sale   hermes sale   יום ד', 02/07/2014 שעה 2:33   [הצג]
replica prada bags   replica prada bags   יום ד', 02/07/2014 שעה 16:04   [הצג]
hermes yellow   hermes yellow   יום ד', 02/07/2014 שעה 19:43   [הצג]
holland hermes   holland hermes   יום ד', 02/07/2014 שעה 21:33   [הצג]
hermes 2013   hermes 2013   יום ד', 02/07/2014 שעה 22:25   [הצג]
hermes bags britain   hermes bags britain   יום ה', 03/07/2014 שעה 0:11   [הצג]
czech hermes bags   czech hermes bags   יום א', 06/07/2014 שעה 19:15   [הצג]
MBT Changa Shoes   MBT Changa Shoes   יום ה', 07/08/2014 שעה 11:07   [הצג]
MBT Tembea Shoes   MBT Tembea Shoes   יום ה', 07/08/2014 שעה 12:35   [הצג]
MBT Ema Shoes   MBT Ema Shoes   יום ה', 07/08/2014 שעה 17:54   [הצג]
MBT Ema Shoes   MBT Ema Shoes   יום ו', 08/08/2014 שעה 2:14   [הצג]
MBT Fora Shoes   MBT Fora Shoes   יום ג', 12/08/2014 שעה 11:34   [הצג]
MBT Kaya Shoes   MBT Kaya Shoes   יום ג', 12/08/2014 שעה 13:01   [הצג]
mbt shoes australia   mbt shoes australia   יום ג', 12/08/2014 שעה 13:26   [הצג]
MBT Kaya Shoes   MBT Kaya Shoes   יום ג', 12/08/2014 שעה 15:29   [הצג]
MBT Panda Shoes   MBT Panda Shoes   שבת, 16/08/2014 שעה 6:08   [הצג]
MBT Kipimo Shoes   MBT Kipimo Shoes   שבת, 16/08/2014 שעה 10:35   [הצג]
MBT Karibu Shoes   MBT Karibu Shoes   שבת, 16/08/2014 שעה 11:00   [הצג]
MBT Panda Shoes   MBT Panda Shoes   שבת, 16/08/2014 שעה 13:06   [הצג]
white hermes bags   white hermes bags   שבת, 16/08/2014 שעה 14:48   [הצג]
hermes uk delivery   hermes uk delivery   שבת, 16/08/2014 שעה 15:00   [הצג]
hermes handbags outlet   hermes handbags outlet   שבת, 16/08/2014 שעה 16:58   [הצג]
my hermes prices   my hermes prices   שבת, 16/08/2014 שעה 17:15   [הצג]
mbt shoes online for sale   mbt shoes online for sale   יום ו', 19/09/2014 שעה 23:43   [הצג]
mbt shoes outlet online   mbt shoes outlet online   שבת, 20/09/2014 שעה 2:56   [הצג]
mbt shoes store   mbt shoes store   שבת, 20/09/2014 שעה 5:28   [הצג]
mbt shoes for cheap   mbt shoes for cheap   שבת, 20/09/2014 שעה 6:27   [הצג]
oKgpbnoihLcQbgHhB   john   יום ג', 30/09/2014 שעה 8:24   [הצג]
ykvmGjGyJeps   rodjer   יום א', 26/04/2015 שעה 14:59   [הצג]
iMqPsdssjt   julian   יום ה', 30/04/2015 שעה 16:21   [הצג]
VICTOR HP-S700-W:A-PRICE楽天市場店   VICTOR HP-S700-W:A-PRICE楽天市場店   שבת, 28/11/2015 שעה 8:50   [הצג]
【激安市場】★今&   【激安市場】★今&   שבת, 28/11/2015 שעה 12:37   [הצג]
メンズ トートバッ&am   メンズ トートバッ&am   שבת, 28/11/2015 שעה 16:26   [הצג]
【代引利用不可】&   【代引利用不可】&   שבת, 28/11/2015 שעה 20:25   [הצג]
Samsonite(サムソナイト)FIRELITE(&#12   Samsonite(サムソナイト)FIRELITE(&#12   יום א', 29/11/2015 שעה 0:36   [הצג]
スーツケース?B1261T?69cm(&   スーツケース?B1261T?69cm(&   יום א', 29/11/2015 שעה 4:47   [הצג]
パナソニック デジ&am   パナソニック デジ&am   יום א', 29/11/2015 שעה 8:53   [הצג]
鍵モチーフ 2つ折&am   鍵モチーフ 2つ折&am   יום א', 29/11/2015 שעה 12:57   [הצג]
【激安市場】【送&   【激安市場】【送&   יום א', 29/11/2015 שעה 16:48   [הצג]
レックマウント C1414 &#227   レックマウント C1414 &#227   יום א', 29/11/2015 שעה 20:25   [הצג]
AQUA コードレ&am   AQUA コードレ&am   יום ב', 30/11/2015 שעה 0:07   [הצג]
ステンレスピアス &am   ステンレスピアス &am   יום ב', 30/11/2015 שעה 3:43   [הצג]
日立 二槽式洗濯機&am   日立 二槽式洗濯機&am   יום ב', 30/11/2015 שעה 7:25   [הצג]
【16時まであす楽対&a   【16時まであす楽対&a   יום ב', 30/11/2015 שעה 11:22   [הצג]
365日あす楽★代引?送&   365日あす楽★代引?送&   יום ב', 30/11/2015 שעה 15:21   [הצג]
365日あす楽★代引?送&   365日あす楽★代引?送&   יום ב', 30/11/2015 שעה 19:22   [הצג]
ニコン 携帯型レー&am   ニコン 携帯型レー&am   יום ב', 30/11/2015 שעה 23:21   [הצג]
【激安市場】【送&   【激安市場】【送&   יום ג', 01/12/2015 שעה 3:27   [הצג]
ラウンドファスナ&   ラウンドファスナ&   יום ג', 01/12/2015 שעה 7:23   [הצג]
十四代 純米大吟醸 &a   十四代 純米大吟醸 &a   יום ג', 01/12/2015 שעה 11:20   [הצג]
キャリーバッグ?C4601T?70cm L&a   キャリーバッグ?C4601T?70cm L&a   יום ג', 01/12/2015 שעה 15:32   [הצג]
折りたたみボスト&   折りたたみボスト&   יום ג', 01/12/2015 שעה 19:33   [הצג]
シワ加工 レーヨン&am   シワ加工 レーヨン&am   יום ג', 01/12/2015 שעה 23:22   [הצג]
日立 直下排水キッ&am   日立 直下排水キッ&am   יום ד', 02/12/2015 שעה 3:04   [הצג]
365日あす楽★代引?送&   365日あす楽★代引?送&   יום ד', 02/12/2015 שעה 6:43   [הצג]
【激安市場】★今&   【激安市場】★今&   יום ד', 02/12/2015 שעה 10:27   [הצג]
ボールペン CBC ペン &#1245   ボールペン CBC ペン &#1245   יום ד', 02/12/2015 שעה 14:04   [הצג]
三菱 【自走式ブラ&am   三菱 【自走式ブラ&am   יום ד', 02/12/2015 שעה 17:43   [הצג]
【USB端子→AC端子 (家   【USB端子→AC端子 (家   יום ד', 02/12/2015 שעה 21:23   [הצג]
【激安市場】大き&   【激安市場】大き&   יום ה', 03/12/2015 שעה 0:56   [הצג]
[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]  

מאמר אורח | צור קשר | על האתר | חזור לעמוד הראשי | קישורים | תנאי שימוש | אקסטרה | תיק העיתונות של אפלטון
RSS | כל הדיונים המתמשכים | ספר אורחים | עזרה טכנית | לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה | מקלדת וירטואלית | ארכיון | חפש באתר
האתר עוצב ע״י עופר ליכטמן
כל הזכויות שמורות לאורי קציר ©