האורות האדומים של יפו
יום ב', 01/11/2010 שעה 22:57
פתלתלים הם נתיביה של ההיסטוריה האנושית. עיסוק בזנות נחשב על ידי רוב הדורות כעניין בזוי למדי, שלא לומר מלוכלך. ואולם, לאורך כל ההיסטוריה הנושאית ניתן למצוא נשים שעסקו במקצוע העתיק הזה, על כל הדילמות הכרוכות בו. אפס, מה שבעבר נחשב כעניין שאין לדבר עליו בפומבי, מהווה היום חלק מאותה היסטוריה שאנו מנסים לתעד ולסקור מקורב. כך קרה שהרהור על קטע עצוב מתוך מחזה העוסק בפולקלור של יהודי ירושלים הספרדים, הוביל אותי לחיפוש אחר רובע האורות האדומים של בירת התפוזים הארצישראלית, הלא היא עיר הנמל יפו. פרוצות וערי נמל היו כרוכים הרבה שנים אלו באלו, ודומה כי יפו אינה יוצאת מן הכלל. ביטוי לכך נתנו לנו צייר מפורסם ואיש ביטחון מנוסה בספרים בהם תיעדו את ההווי האדמדם של סמטאות יפו בסוף העשור השני של המאה הקודמת.
''בשנת 1903'', סיפר פעם יהורם גאון בהצגה ''בוסתן ספרדי'', ''שלח רבנו חיים וידאל אנג'ל אשר מלך בירושלים את רב מכלוף השמש לקרוא אליו את זוהרה המופקרת. משבאה אליו, רעולה, אמר לה: ''בתי, ירושלים היא עיר קדושה ואין מבנותינו אף אחת משרכת את דרכיה אלא את. הריני גוזר עלייך לצאת את העיר ולא לחזור לכאן לעולם''.

''זוהרה נשמעה לפקודת רבנו הקדוש ועוד באותו יום צררה בגדיה וירדה ליפו, בה התגוררה עד יום מותה, במשך שלוש עשרה שנה.

''נשים בחוף'', תמונה של נחום גוטמן מהתקופה היפואית של חייו (מקור תמונה 1).

''ויש מספרים כי כאשר מתה הביאוה אחיה לירושלים אך החברה קדישא סירבה לקוברה ובוודאי שלא להספידה. העיר נרעשה והימים ימי סליחות.

''שמע רבנו אהרון ויסטוזו סגי נהור וציווה לערוך לה לוויה. ובא בעצמו להספיד לה, ליד בית אחיה הגדול שמעון. מסביב למיטה רק שלושת אחיה והחברה קדישא. ומרחוק על הגגות והפתחים מציצים ונשקפים המוני יהודים. אנשים, נשים וטף.
''וככה הספיד רבנו אהרן ויסטוזו סגי נהור.

''בואנוס ג'ידיאוס, יהודים רחמנים, מורי ורבותי. הנה מר לי מר וליבי חמרמר ושיער בשרי סמר כי אין מר ממר המוות. ומה קשה מן המוות? אם הברזל קשה – האש מפעפעת אותו. האש קשה – המים מכבים אותה. המים קשים – העננים סובלים אותם. העננים קשים – הרוח מפזרת אותם. אבל המוות? המוות קשה מכולם ואין עצה ואין תבונה כנגדו.

''ולכם החוששים לקוברה מחשש גזרתו של רבנו הקדוש אומר: רבנו ציווה עליה שלא תבוא חיה ולא על אחיה שלא יביאוה מתה. היא קיימה את הנדר. זוהרה חסה על כבודה של ירושלים. מדוע לא תחוס ירושלים על כבודה של זוהרה? אם מצווה היא לקוברה שלכם המצווה. ואם עבירה – עלי. עלי יהיה עוון כולכם. יה ריבון העולמים, מי אני ומה אני? לפניך אני נחשב בעיני עצמי כגרגיר חרדל בים הגדול, כתולעת קטנה באדמה, פחות מחרס הנשבר. אם שטר חוב לי אצלך - פרע אותו בחסדך. לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא אלא למען עירך הקדושה אני עושה את מעשי.

''ואתם, העומדים על הגגות והפתחים מרחוק. מי בכם אשר לא הרהר בה - יבוא וידבר. מי בכם אשר לא חשק בה ולא עלה על יצועה – יבוא וידבר. ומי מכם אישה אשר לא חירפה ולא גידפה את הנפטרת - תבוא גם היא לבית החיים ותשים אבן על קברה.

''יא זוהרה, אללי לך. אויה לך ואבוי עליך. לכי לגורלך, זוהרה, לקץ הימים, אל מקום אשר רחב תשכון בו וגומר בת דבליים אשר ציווה ה' את הושע הנביא לשאתה לאישה. ובזכות אשר קיימת את נדרך לרבנו הקדוש ובזכות חוסך על כבודה של ירושלים ובזכות ימי הסליחות האלה שאנו שרויים בהם ייסלחו לך כל חטאייך''.


את הסיפור העצוב והיפה הזה הבאתי, כאמור, מתוך ''בוסתן ספרדי'', אותו מחזה נפלא שכתב יצחק נבון ושמספר בהווי של אוסף השכונות הוותיקות המרכיבות את הגוש העירוני הקרוי כיום נחלאות. סיפור זה (שהבאתיו במאמר דרכה האחרונה של פרוצה ירושלמית) מן הראוי לספרו שעה שמטיילים באותן סמטאות צרות וציוריות, תחת הקמרונים בני מאה השנים ויותר, ליד בורות המים שבהם אגרו יהודי המקום את נוזלי הקיום שלהם לימי הקיץ היוקדים, סמוך לכיכרות ולבתי הכנסת בהם התרחשו דראמות אנושיות אינספור. ובכל זאת, עלה בדעתי שנבון לא סיפר מה בדיוק עשתה זוהרה האומללה ביפו במשך אותן שלוש עשרה שנות גלות. ודומה שאף אין צורך להכביר כאן מלים. ואולי הגיעה השעה לבדוק את זירת הפעילות ההיא ולראות אם נמצא לה שריד וזכר.

רובע האורות האדומים של יפו זכה להנצחה ספרותית משלו בספרו של נחום גוטמן ''בין חולות וכחול שמים''. ספר זה ראה אור ב-‏1980, שעה שגוטמן עצמו כבר היה בן יותר משמונים . למעשה, היה זה ספרו האחרון של הצייר המהולל, ובו שיחזר חוויות מחייו הארוכים. הוא סיפר על ילדותו המוקדמת באודסה, שם היה אביו, ש. בן ציון (אליעזר גוטמן, במקור), פעיל מרכזי בסצינת התרבות העברית; על הפלגתם בספינה עד שהגיעו לחופי יפו; על שנות ילדותו בשכונת נווה צדק ולאחר מכן באחוזת בית; על לימודיו ב''בצלאל'' בירושלים; על התגייסותו לגדודים העבריים; על השנים בהן השתלם באמנות בווינה, בברלין ובפאריס; על חזרתו ארצה; ואף על נסיעתו בשנות השלושים לדרום אפריקה – נסיעה שבמהלכה שיגר ארצה מכתבים מאויירים שפורסמו ב''דבר לילדים'' ולימים יצאו לאור בספר ''בארץ לובנגולו מלך זולו''.

''בית ביפו'', מאת נחום גוטמן. האם בבית דומה לזה פעלה זוהרה? (מקור תמונה 2).

לאחר מלחמת העולם הראשונה הועבר הגדוד בו שירת גוטמן כחייל צעיר ממצרים לארץ ישראל. ''...בין יתר התפקידים הוטל על הפלוגה שלנו לשמור על רובע בתי הזונות אשר לחוף ימה של יפו'', סיפר גוטמן בספרו, ''הייתה שם שורה של בתים ורודים, שעל ריקעם בלטו הזונות בשמלותיהן, שהיו עשויות בצבעים חריפים. זונות בכותנות קצרות וורודות, מגלות שוקיים וירכיים שמתמשכות ועולות למקום חיבורן, מניעות עכוזים, מנפחות את היקף גופן והן גלויות פנים. והגברים מדברים אליהן בכבוד ובמאור פנים''.

אחד מחבריו הטובים של גוטמן באותה תקופה היה לוי שקולניק, לימים לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל. אשכול חלק עם גוטמן את השמירה על רובע בתי הבושת של העיר. אנקדוטה מעניינת זו יכולה להוות בסיס לשאלה באחד משעשועוני הטריוויה המשודרים במקומותינו: איזה ראש ממשלה ישראלי היה בצעירותו שומר בבית בושת?

וכך מתאר גוטמן את מהלך העניינים. ''...על הבית הזה שמרנו בפקודה, אשכול ואני, כאשר היינו חיילים בגדוד העברי. ישבנו בפנים...במסדרון אשר בו פתוחים לכל החדרים הצדדיים. שם, ליד שולחן קטן, היה מקומנו. ותפקידנו – להודיע לחיילים הבריטיים שנכנסים פנימה כי המקום הוא מחוץ לתחום...ולא פעם ישבנו במשמרת על המדרגות, בחוץ. אשכול קורא בספר, הוא היה קורא הרבה, ואני התבוננתי בנשים. הוא כובש פניו בספר, ואני מצייר את מראות יפו. הרובים מונחים בצד, מיותרים, חן של צניעות נסוך עליהם. מחדר המבוא עולה ריח מעובה של בושם, הבל גופותיהן של נשים בריאות בשר וחיילים בריטיים עוברים על פנינו בחיוך אווילי ועצוב, ומגהקים ריח בירה''.

מתיאורו של נחום גוטמן לא ניתן להבין היכן בדיוק שכן אותו בית בושת. תיאור מדויק יותר הותיר אחריו איתן בלקינד, חבר מחתרת הריגול ניל''י. בלקינד פרסם את זכרונותיו ב-‏1972 בספר שכותרתו ''כך זה היה...זכרונות איש ניל''י'', ובו כלל, בין השאר, תיאורים חיים וססגוניים על העיר יפו, על סמטאותיה ושווקיה, על רוכליה ותגרניה, על מוליכי הגמלים ועל מוליכי החמורים, ובין יתר התיאורים מצוי תיאורה של כיכר הסראיה, היא כיכר השעון של היום, ושל הדרך שמובילה ממנה אל פתחו הצפוני של נמל יפו. וכך תיאר בלקינד את הדרך ואת האתרים אשר בה: ''בקצהו המערבי של רחוב בוסטרוס הייתה כיכר גדולה ובאמצעיתה מגדל גבוה ועליו שעון. ממזרח למגדל היה ארמון הממשלה, הסאראיה...מול הארמון, מימין, היה קסרקטין הצבא והז'נדרמריה. ליד הקסרקטין הייתה דרך, המובילה לחוף הים. מול פני הים, באמצע הדרך, הייתה מסעדה ערבית גדולה ולידה, במורד אל הים, היו בתי בושת...''.

תיאורו של איתן בלקינד מוביל אותנו, הלכה למעשה, אל בית הבושת ההוא. על פי התיאור, יורדת הדרך מהסראיה, חולפת על פני קסרקטין הצבא ובדרכה אל הים חולפת גם על פני בית הבושת.

מקומה של הסראיה שבכיכר השעון ידוע – שרידיה מצויים בכיכר השעון עד היום. גם מקומו של הים לא השתנה. נותר למצוא את קסרקטין הצבא שאותו הזכיר בלקינד.

בשנת 1917 הכין חיל המשלוח הבריטי מפה של העיר יפו. עיון במפה זו מעלה שבחצר האחורית של תחנת המשטרה של ימינו, הממוקמת במקום בו עמדה בעבר מצודת העיר, שכן קסרקטין. ומאחר ובלקינד מציין במפורש שמאחורי הקסרקטין היו ממוקמים בתי הקפה הערביים, ובין בתי הקפה והים שכן לו כבוד בית הבושת, ברור כיום היכן היה ממוקם בדיוק רובע האורות האדומים של עיר הנמל השוקקת. אותו רובע בו פעלה, כנראה, זוהרה המגורשת והאומללה, שהלכה לעולמה שנתיים בלבד טרם תיעדו אותו גוטמן ובלקינד בפירוט רב כל כך.


[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]   [קפל תגובות]   [פרוס תגובות]            

 
(ללא כותרת)   עדו ר   יום ד', 03/11/2010 שעה 17:05   [הצג]
המלצה   אסתי ממליצה   יום ו', 05/11/2010 שעה 7:50   [הצג]
נתקלת בזה?   ינשוף   יום ה', 11/11/2010 שעה 1:18   [הצג]   [3 תגובות]
(ללא כותרת)   אריה שרוני   יום א', 11/12/2011 שעה 23:40   [הצג]
[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]  

מאמר אורח | צור קשר | על האתר | חזור לעמוד הראשי | קישורים | תנאי שימוש | אקסטרה | תיק העיתונות של אפלטון
RSS | כל הדיונים המתמשכים | ספר אורחים | עזרה טכנית | לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה | מקלדת וירטואלית | ארכיון | חפש באתר
האתר עוצב ע״י עופר ליכטמן
כל הזכויות שמורות לאורי קציר ©